מרכז ספיר 3/57, רחוב בית הדפוס גבעת שאול, ירושלים

טלפון: 02-6522144

מייל לפניות:

smachot@smachot.co.il

 

ניתן למצוא אותנו בwaze waxe בשם "שמחות ברכונים"