סידורי איש מצליח

מגוון סידורי איש מצליח

לפי מנהגים הספרדים וע"מ

של הוצאת מכון הרב מצליח, לפי רב מאזוז זצוק"ל הי"ד

מתאים במיוחד בנוסח הג’רבאים